Segelfartyget Björnsund, reservationspris ej uppnått

Listpris:
550 000 kr
ELLER

Översikt

Segelfartyget Björnsund, en Hajkutter byggd 1929. Alla papper och besiktningsprotokoll finns. Godkänd för 12 passagerare.


För mer info om detta fartyg ring Sven-Åke Löfgren på telefon  0708-483455 eller Åke Bergwall på telefon 0455-28460


eller e-post:  info@lotstornet.se


Översikt , Besiktningar
Brand
Fartcertifikat
Flotten
Fribordscertifikat
Inspektion 1
Inspektion 2
Kompasscertifikat
Mätbrev
Statusrapport

Segelfartyget Björnsund, reservationspris ej uppnått

Dubbelklicka på bilden ovan för att se bilden i originalstorlek

Zooma ut
Zooma in

Fler bilder

Detaljer

Björnsund byggdes 1929 på Lauridsen & Jensens Varv i Esbjerg och fick namnet C.F. Tietgen med beteckning E 312. Hemmahamnen var Esbjerg. Under drygt 40 år seglades hon av samma ägare på snurrevadsfiske i Nordsjön. Hon var då försedd med sump midskepps, d v s lastrum för levande fisk. Hon hade också perforerad botten. Fartygstypen betecknades som haj-kutter. Det var ursprungligen ett mindre enmastat fartyg som på 1920-talet utvecklades till ett tvåmastat motorstarkt fiskefartyg. Namnet på fartygstypen "haj-kutter" beskriver avunsjukt hennes överlägsna egenskaper som storlek, maskinstyrka och lättmanövrerad rigg. Hon var alltså betydligt effektivare än sina mindre och sämre utrustade systrar.

 

På 1960-70-talen bytte hon ägare flera gånger men var fortfarande ett danskt fartyg. 1977 övergick fiskeskutan i svensk ägo. Samtidigt bytte hon namn till "Vikefjord". Hennes beteckning var LL 425. I Sverige seglade hon endast under 2 år på sillfisket. 1979 köptes hon av Björn Wetterlund och Per Ekstrand. Samma år påbörjades en omfattande renovering. Bland annat lyftes originalmotorn ut - en 2-cylindrig Tuxham tändkula. Vingalotsen Harald Palmqvist ritade en ny rigg som blev klar 1985 samtidigt som inredningen iordningställdes för fritids- och charterverksamhet. 1989 var ombyggnaden klar och då hade maskinrummet byggts om, stora delar av däcket bytts ut och nya däcköverbyggnader byggts. 1992 byttes 100 meter bordläggning och hela skrovet spikades och drevades om, samtidigt som hon fick ny hjärtstock och nytt roder. 1995 beslöt man att rigga om henne till ett mer välseglande skepp. Hennes ursprungsrigg var konstruerad för att vara lätthanterlig och var därmed ganska låg. Den rigg som man nu konstruerade harmonierar betydligt bättre med skrovformen samtidigt som hennes skarpa skrov ger henne goda seglingsegenskaper.

 

2006 såldes hon till oss, nuvarande ägare med sin nya hemmahamn Karlskrona. Vi har låtit Ekenäs varv i Kalmar byta hela babord sida. Anledningen var framför allt den skada som hon råkade ut för då en pontonbygga i betong slet sig i en storm vårvintern 2008. Den varsamma renoveringen pågår kontinuerligt. Dessutom har motorinstallationen setts över och styrningen gjorts om helt och hållet. De ideella krafterna är vid sidan om hennes aktningsvärda ålder och charm, hennes styrka. För övrigt vann hon "Hajkutterrace" från Nysted i Danmark till Rostock i Tyskland förra året och ska förstås i år försvara sin seger. Björnsund seglar charter i skärgården med seglingsentusiaster som enskilda grupper eller företag som vill njuta i största allmänhet eller kanske trimma sitt team. Men hon seglar också och mycket gärna med personer med funktionsnedsättning av karaktären intellektuella funktionshinder, inte minst med autister. De trivs särkilt väl med att segla en skuta som denna. Björnsund deltar också i Sail Rostock varje år och har knutit kontakter med flera länder runt Östersjön.

 

Fartygsfakta Björnsund (C. F. Tietgen 1929, Falkland, SLugen, Björnsund, Vikefjord)

Hajkutter, ketch 250 kvm, 34 brutto, L.ö.a 18,3 m, största bredd 4,76 m, djupgående 2,6 m, förtöjningslängd 26 m

segelyta 250 m2. Maskin TMD 100A, 200hk.

 

Byggd i ek 1929 som seglande fartyg i Esbjerg. I fiske till 1979.

Signalbokstäver SHDB, reg.nr 11402 UVHF, logg, navigator, radiopejl, ekolod.

10 kojplatser för gäster. Toalett.


För mer info och visning av detta fartyg ring Sven-Åke Löfgren på telefon  0708-483455

eller Åke Bergwall på telefon 0455-28460

 

Säljes på auktion genom Yacht Action AB

 
Yachtaction

Mer information

OBJEKT FRÅN SVERIGE Segelbåtar

Bifogade filer