Villkor - UTRUSTNING

Yachtaction logo

Villkor för auktion av båtutrustning:

Bild på dator och auktionsklubba

1. Inledning

YACHTACTION.se är en specialiserad hemsida som säljer fritidsbåtar och båtutrustning på internet.

OBS, endast företag kan använda sig av denna tjänsten som säljare. OBS

2. YachtActions roll i affären

YACHTACTION förser privatpersoner och företag i marinbranschen med en marknadsplats för  båtar och båtutrustning.  YACHTACTION förmedlar köpet mellan köpare och säljare mot fastställd kostnad. YACHTACTION äger ingen utrustning själv och inget säljs för egen räkning.

3. Ansvar för utrustningens skick.

YACHTACTION ansvarar inte för utrustningens skick eller funktion utan fungerar endast som auktionär.

4. Auktionerna

Auktionerna kommer att hållas i den takt utrustningen kommer in och normalt varar auktionen i ca 7 dagar. Budgivningen är offentlig men endast köparens budnamn visas. Man måste vara registrerad medlem för att kunna lägga ett bud. Budgivning kan ske när som helst under den tid då utrustningen ligger ute. Varje objekt har en tidsmarkering då auktionen avslutas. Läggs ett nytt bud när det är 3 minuter eller mindre kvar till stängning, förlängs auktionen ytterligare 3 minuter. Detta förfarande pågår tills att inga bud inkommer inom 3-minutersgränsen. Först då är auktionen avslutad.

När auktionen är avslutad blir vinnaren kontaktad av säljaren för betalning av köpet. Vinnande budgivare är skyldig att passa telefonen och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall säljaren inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har säljaren rätt att erbjuda andra budgivare att köpa auktionsobjektet såvida inget annat anges. YACHTACTION ansvarar ej för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Ej heller ansvarar YACHTACTION om bud ej registreras, kontakt ej etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare. YACHTACTION ansvarar ej heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare på grund av att det reservationspris som noterats i YACHTACTION:s interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

5. Säker betalning

Auktionsobjektet finns vanligtvis hos ägaren/säljaren. Ni kan kostnadsfritt använda er av sk ”säker betalning” vilket innebär att vinnaren av auktionen betalar till YACHTACTION som i sin tur bekräftar till säljaren att pengarna är mottagna. Därefter knyts säljare och köpare samman för överenskommelse om leverans. När köparen erhållit sin vara/varor och godkänner desamma, sänder YACHTACTION pengarna till säljaren med avdrag för kostnaden.

6. Provision och Slagavgift

Startkostnaden för en auktion är att lägga in en annons på blocket.se eller liknande sida. Provision utgår endast om utrustningen blir såld. 

7. Reservationspris

Har inte reservationspriset uppnåtts förbehåller sig uppdragsgivaren rätten att få godkänna det högsta budet. Här sker i många fall efter auktionen en förhandling och köparen får normalt besked inom ett dygn. Är reservationspriset uppnått så har köparen en rättighet att köpa auktionsobjektet till överenskommet pris.

8. Moms

Utrustningen säljs inklusive moms om ej annat anges. Viss utrustning kan säljas med avdragsgill moms och då framgår detta av beskrivningen. All budgivning sker dock inklusive moms.

9. Betalning

Betalning kan ske på följande sätt:

Se säker betalning, alternativt direkt till säljaren vid hämtning.

10. Dröjsmål med betalning

Auktionsobjekt skall fullbetalas inom tre arbetsdagar efter auktionstillfället om inget annat särskilt har överenskommits.  

 

Yachtaction logo
Yacht Action 
Kundtjänst: 08-55 92 42 94
Web: www.yachtaction.se